Welkom

Voor wie dit leest. Deze site is de neerslag van mijn jarenlange wederwaardigheden op drie onderscheiden gebieden: genealogie, geschiedenis en debat.

Mijn voorouders heb ik persoonlijk leren kennen in de archieven. Geloof me: generaties overbruggend reiken we elkaar de hand en ze fluisteren me van alles in. Die opgeduikelde tijden, namen en plaatsen vertrouw ik in overdachte mededeelzaamheid toe aan het papier, in verhalen en genealogische publicaties. Daarom bevat deze site een ferme kwartierstaat en een stamreeks Van der Woude - maar er zijn meer sprokkelingen rond de stamboom.

Wie doorwrocht archiefonderzoek doet en in het leven goed uit zijn doppen kijkt, kan daar in meerdere opzichten over verhalen. Dat is hier samengebald in allerhande artikelen over geschiedenis. Nu eens spraakmakende voorvallen, dan weer pure petite histoire. Het waaiert soms breed uit, maar altijd is er een verband met mezelf, wie voor mij was of na mij komt.

Dan is er nog het debat. Al meer dan een decennium geef ik op bescheiden niveau onderricht in die kunst der welsprekendheid en ik kijk met veel plezier terug op en vooruit naar de puike (wedstrijd)verrichtingen van mijn debaters. Zo af en toe verneem ik wel eens iets: ze zijn toch nog goed terecht gekomen: in jaarclubs, studentenverenigingen, journalistiek en politieke partijen - en naar ik hoop in hun beroep en verdere leven.

Voor wie daar niet aan wil en hoe verschillend de onderwerpen ook mogen lijken; ze zijn absoluut verenigbaar. Deze site is er het bewijs van en alle betrokkenen weten het.

 

Nico van der Woude

 

Vandaag in het verleden

07 februari 1690
Welmoet Haijes en Pieter Sierks, te Kortezwaag verkopen land 'tot Ter Wispele'

07 februari 1819
Tjalling Sierks van der Woude trouwt, de ambtenaren te Dantumadeel merken dat zijn vader, Sierk Sijes, officieel niet is overleden

Contact

Geraakt door de verhalen? Aanvullingen of verbeteringen in de genealogische informatie? Oude verhalen, foto’s of zaken in bezit die je graag wilt delen? Suggesties of reacties bij het debat? We stellen het bijzonder op prijs als je reageert en we verwerken je bijdrage eventueel graag op deze site. Neem dus vooral contact met ons op!

Sponsoring

Draag je steentje bij aan het voorouderonderzoek en deze site. Sponsors voor de familie gezocht: structureel of eenmalig, privé of via je bedrijf: je bijdrage is nuttig en van harte welkom. We doen er in overleg graag iets voor terug. Aarzel niet, steun het onderzoek naar de de geschiedenis van onze familie. Neem hier contact op.

© Nico van der Woude | Website door Luuk Bom

RocketTheme Joomla Templates